Bütün Ehl-i Sünnet tarikat Pirlerine ve mensuplarına saygı ve sevgisi olan, Kur'ân ve Sünnet'e sımsıkı bağlanmaya azmetmiş, elest bezminde verdiğimiz sözü unutmayan Müslümanlarız Ehlibeyt Sevgisi - Menzil Nakşibendi Tarikatı - Tasavvuf sohbetleri Ehli Beyt Sevgisi, ehlibeyt nedir, ehlibeytin gülleri

Naksibendi.com.tr

Naksibendi.com.tr

İstatistikler
Toplam: 3699201
Aktif: 8
Bugün: 170
Dün: 984
E-Mail Bülteni
Ad, Soyad:
E-Mail:
    
Naksibendi.com.tr

Ehlibeyt Sevgisi

Allah-u Teala Kur’an-ı mübinde: ”Ey Muhammed! De ki: "Ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum." [216] ayet-i celilesini müfessirler birçok yönlü tefsir etmişlerdir. 

İmam Buhari ve başkalarının Said İbn Cübyr (r.a)’dan rivayet etmiş oldukları mana şöyledir: ”Ben sizden buna karşılık”; beni akrabalarım içinde sevmenizden, onlara iyilik etmenizden başka bir ücret istemem, demişlerdir.

 

İbnu Abbas (r.a) anlatıyor: "Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:

"Nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin." [217] 

 Zeyd b. Erkam (r.a) rivâyet ettiği hadis-i şerifte: "Mekke ile Medine arasında Hûm denilen bir su başında bulunurken Resulullah hutbe irâd etmek üzere ayağa kalktı; Allah'a hamd ve sena etti, vaaz ve hatırlatmalarda bulundu; sonra: ”Haberiniz olsun ki ey insanlar, ben ancak bir insanım; Rabbimin elçisinin gelmesi ve benim ona icâbet etmem yaklaşıyor. Ben size iki ağır emanet bırakıyorum: Bunların birincisi, Allah'ın kitâbidir; onda mutlak hidâyet ve nur vardır. Bundan dolayı sizler Allah'ın kitâbına tutununuz ve ona sımsıkı sarılınız” buyurdu. Böylece Allah'ın kitâbına teşvik edip gönülleri ona rağbet ettirdi; sonra da şöyle dedi: “Diğeri de ehl-i beyt'imdir. Ben, ehl-i beyt'im hakkında sizlere Allah'ı hatırlatıyorum” (Resulullah bu son cümleyi üç kere tekrarlâmıştır). [218] Bu hadis-i şerif hakkında birçok yorumlar yapılmış ve Şiilerin çok tahrif ettiği anlaşılmıştır.

İbnu Ömer (r.a) anlatıyor: "Ebu Bekir (r.a) buyurdular ki: "Muhammed (a.s)'ı Ehl-i Beytinde gözetin."

Ebu Bekir (r.a), bu sözüyle halka hitap ederek, Resulullah (s.a.v)’in hatırını akrabalarında gözetmelerini, Aleyhissalatu vesselam’ın gönlünde yüce olan hatırı ve sevgisi sebebiyle, O’na neseben yakın olanlara hürmet etmeyi, onları incitip üzecek, gücendirecek söz ve davranışlardan kaçınmayı tavsiye etmektedir. “Gözetin” diye ifade edilen “Korumak ve kollamak manalarına gelmektedir. Buhari, Hz Ebu Bekir’ın bu tavsiyesinin peşinden, bunu açıklar ve tamamlar mahiyette şu hadis-i nakleder: “Fatıma benden bir parçadır,onu öfkelendiren beni öfkelendirmiş olur” [219]

 Abdurrahman b. İsbahani anlatıyor: “Ebu Bekir(r.a) bir gün Resulullah’ın minberinde hutbe okurken Hz. Ali’nin (Henüz küçük olan) oğlu Hasan (r.a) geldi ve: “Babamın (Dedemin) yerinden aşağı in!” dedi.

Ebu Bekir: “Doğru söylüyorsun, burası dedenin makamı!” diyerek Hasan’ı kucağına oturtup ağladı.

Ali (r.a): “Ey Mü’minlerin Halifesi! Vallahi çocuğun bu davranışıyla benim bir ilgim yoktur” diye özür beyan etti.

Ebu Bekir: “Doğru söylüyorsun, ben de seni itham etmiş değilim” dedi.[220]

Makburi anlatıyor: “Bir gün Ebu Hureyre (r.a) ile birlikte oturuyorduk. Ali (r.a)nin oğlu Hasan (r.a) yanımızdan geçti. Bize selam verdi. Cemaat selamını aldı. Ebu Hureyre, Hasan’ın geçtiğini fark edememişti. “Şu giden Ali oğlu Hasan, bize selam verdi” dediler.

Ebu Hureyre, arkasından giderek yetişti ve: “Sana da selam, ey seyidim (Efendim)! dedi. “Sen ona seyidim mi diyorsun” dedik. “Şahadet ederim ki Resulullah efendimiz: “Hasan Seyyid’dir” buyurmuştu” dedi” [221]

Hatta büyükler bu sevgiyi öyle benimsemişler ki: Rasûlullah (s.a.v) ile ehl-i beyt'e de salât ve selâm getirmek Müslümanların bir görevidir.[222] demişlerdir.

Hz. Peygamberin ehl-i beytinden gelenler günümüzde İslâm âleminin değişik yerlerinde yaşamaktadırlar. Hz. Hüseyin soyundan gelenlere Seyyid, Hz. Hasan soyundan gelenlere Şerif denilmektedir.

Hz. Peygamber'in ehl-i beyt'inin işleriyle meşgul olan görevlilere tarihte Nakîbü'l-Eşrâf denilmiştir. Nakîbü'l-Eşrâf, Peygamber hanedanı efradının umumi bir vasisi hükmünde olup, gördüğü vazifenin şerefinden ötürü en yüksek mensuplardan sayılmış, İslam devletlerinde her zaman bunlara hürmet ve tazimde bulunulmuştur.

Yukarıda geçen hadis-i şeriflerden de anlaşılacağı üzere Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz (s.a.v)’in Ehl-i Beytini sevmek ve onlara hürmet göstermek, efendimizi  sevmemizin bir nişanesidir.

 

216]-Şura suresi ayet-23

[217]-Prof Dr. İbrahim Canan, Kütüb-i Site,XII,414 (Hadis no:4492);Tirmizi, Menakıb, (3792)

[218]-Müslim, Fedâilü's-Sâhâbe, 36; Ayrıca bk. Sahîh-i Müslim ve Tercümesi M. Sofuoğlu,VII,311-314

[219]-Prof Dr. İbrahim Canan, Kütüb-i Site,XII,414(Hadis no:4498);Buhari, Fezailu'l-Ashab 12,-22

[220]-M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü’s-Sahabe,II,479

[221]-M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü’s-Sahabe,II,481

[222]-Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 323

Ziyaret Kasri Arifan (tepeören) ...
19.09.2021 Tarihine Kadar Gavsi Sani K. S (menzil Şeyhi) Öglen Namazı ve ik...
Hazırlama tarihi: 13 / 09 / 2021

Hz Mehdi Alametleri...
Ahirzamanda, kıyâmetin kopmasına çok az bir zaman kala Allah-u Te&a...
Hazırlama tarihi: 25 / 03 / 2021

Şeyh Seyyid Gavsı Sani ElHüseyni...
Menzil Şeyhi Gavsı Sani Sultan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni 02.05....
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Şeyh Seyyid Muhammed Raşid ElHüse...
Şeyh Seyyid Muhammed Raşid El-Hüseyni  (1930 – 1993)  Abağ...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Şeyh Seyyid Abdülhakim ElHüseyni...
Şeyh Seyyid Abdülhekim El-Hüseyni Gavs-I Azam (KS) (1902 – 1972)...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Şeyh Ahmed El Haznevi...
Şeyh ahmed El-Haznevi (KS) (? – 1949)  Son devirde Suriye’de y...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Şeyh Muhammed Diyauddin...
Şeyh Muhammed Diyauddin (KS) (1859 – 1923)  Seydayi Tahi’nin o...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Şeyh Fethullah Verkanisi ...
Şeyh Fethullah Verkanisi (KS) (? – 1899)  On dokuzuncu yüzyıl...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Şeyh Abdurrahmani Tahi...
Şeyh abdurrahmani Tahi (KS) (1831 – 1886) On dokuzuncu yüzyılın b&uu...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Seyyid Sibgatullah Arvasi...
Seyyid Sıbğatullah arvasi Gavs-I Hizani (KS) (? – 1870)  Osmanl...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Şeyh Seyyid Taha ...
Seyyid Taha Hakkari (KS) (? – 1853) Seyyid Taha-yı Hakkari ha...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Seyyid Abdullah Hakkari ...
Şeyh Seyyid Abdullah Hakkari (K.S) [ Hakkâri’de Bir Allah D...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Şeyh Mevlana Halid Bağdadi...
Şeyh Mevlana Halid-I Bağdadi (KS) (1770-1827)  Mevlana Halid-i Bağda...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Şeyh Abdulhalık Gücdevani ...
Şeyh abdülhalık-I Gücdevani (KS) ( ? – 1220)   ...
Hazırlama tarihi: 26 / 02 / 2021

Şeyh Ahmed Faruki imam Rabbani (1...
Şeyh ahmedi Faruki imam-I Rabbani (KS) (1563 – 1624)   &nbs...
Hazırlama tarihi: 26 / 02 / 2021

Şah ı Nakşibendi (1318-1389)...
Şah ı Nakşibendi Hz. (K.S.) (1318-1389)     Evliyanın b&uum...
Hazırlama tarihi: 26 / 02 / 2021

Bir tarikatın iki yüzü...
Sevgili okurlarımız Yüz yıllardır islama ve müslümanlara hakaret...
Hazırlama tarihi: 25 / 02 / 2021

Ehlibeyt...
işte bu, Allah’ın, inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği...
Hazırlama tarihi: 25 / 02 / 2021

Üç aylar takvimi 2021...
2021 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021...
Hazırlama tarihi: 24 / 02 / 2021

Tasavvuf Dili...
Tasavvuf baştan sona kadar edeptir. Bu edeb, ilâhi emir ve yasaklara tesli...
Hazırlama tarihi: 19 / 02 / 2021

Önceki Konular

Önceki: Ehlibeyt in Önemi
Sonraki: Ehlibeyte dil uzatmak
Naksibendi.com.tr

MENZİL ALTIN SiLSiLE
Naksibendi.com.tr

Naksibendi.com.tr

Naksibendi.com.tr

Site İçi Arama
Sepet
Sepetiniz boş.
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

İçerik Rss - İçerikler Rss - Gizlilik Politikası

19.09.2021 Tarihine Kadar Gavsi Sani K. S (menzil Şeyhi) Öglen Namazı ve ikindi Namazın dan Sonra Ziyaret Vermektedir.

 

Not:İlk defa gitmek isteyen ve tekrar tövbe tazelemek isteyenler google arama adresine kasri arifan külliyesi yazdık sonra yol tarifi ile gidebilir ziyaret tarihi ilerleyen günlerde değişiklik gösterebilir