Bütün Ehl-i Sünnet tarikat Pirlerine ve mensuplarına saygı ve sevgisi olan, Kur'ân ve Sünnet'e sımsıkı bağlanmaya azmetmiş, elest bezminde verdiğimiz sözü unutmayan Müslümanlarız imam Hanbeli - Menzil Nakşibendi Tarikatı - Tasavvuf sohbetleri

Naksibendi.com.tr

Naksibendi.com.tr

İstatistikler
Toplam: 3699192
Aktif: 7
Bugün: 148
Dün: 984
E-Mail Bülteni
Ad, Soyad:
E-Mail:
    
Naksibendi.com.tr

imam Hanbeli

Hazreti imamı Hanbeli (Kuddise sırruhu)

 

İmam Hanbel r.a., vera, takva, riyazet ve keramet içinde acaib hallere sahipti ve duası müstecabtı. Zünnunu Mısri ve Bişri Hafi, Marufi Kerhi ve Sırrı Sakati (Kaddesallahu ervahüm) ile sohbet ederdi. Ahmet Hanbeliyi tutup Halife önüne getirdiler. "Kuran mahluktur de" dediler. Halife sarayının önünde bir çavuş duruyordu. "Ya imam korkma! Hakkı koyup batıl söyleme, ben bir kere uğruluk ettim. Beni sopa ile dövdüler. Haksız olduğum halde ikrar eylemedim. Sen ise haktasın ne korkarsın?" dedi. Onun sözü Ahmed'e kuvvet olmuştu. İçeri koydular. Kocalmış ve riyazetten zayıf olmuştu. Elini ardına bağlamışlar, kamçı ile vururlar "kuran mahluktur de" derlerdi. Nagah Ahmed'in iç donu çözüldü. Gaybdan bir el çıkıp Ahmed'in donunu bağladı. Ol kerameti görünce Ahmed'i salıverdiler. Nakildir ki: Bir gencin anası kötürüm oldu. Oğluna dedi ki: "Benim senden hoşnud olmamı istersen git imam Ahmed'e yalvar, benim için dua kılsın da ben hoş olayım" dedi. Yiğit kalkıp Ahmed Hanbel'in kapısına geldi. Ahmed: "Kimdir?" dedi. "Hacetim vardır" dediyse de Ahmed kapıyı açmadı "hacatını Allah bitirsin" dedi. Ol yiğit anası katına geldiği zaman anasının kötürümlüğünü gitmiş gördü. İmamı Hanbel birgün bir ırmaktan abdest alıyordu. Bir kişi de yukarısında alıyordu. Ahmed'i görünce ol kişi oradan kalkıp, aşağı yanına geçti. Bunun gibi kişinin yukarısından abdest almak edebe muhaliftir" dedi. Vakta ki bu zat ahrete gitti. Rüyada görüp sordular: "Allah Teala sana ne eyledi?" "İmamı Ahmed'e eylerdiğim bir hurmet yüzünden rahmet eyledi ve yarlıgadı" dedi. Nakildir: Ahmed der: Bir kez hacca giderdim. Bir yerde bir arap gördüm. Yol sormak için yanına gittim. Bir parça da ekmek verdim. Bana dedi ki: "Ey Ahmed, Kabeye gidersin, Kabe sahibinin verdiği rızka razı değil misin ki ekmek götürürsün. Bu sözü işitince içime gayret odu düştü. Fikre daldım. Bana dedi ki: "Ya Ahmed niçin fikre düşersin, Allah'ın her bucaktan öyle kulları vardır ki bir kez nazar kılsalar dağlar hep altın olur." Baktım gördüm ki dağlar ve yerler hep kıpkızıl altın olmuş. Ben ol heybet içinde iken hafiften bir avaz işittim: "Ol gördüğün öyle bir kuldur ki, eğer dilerse onun için göğü yer, yeri gök ederim. Onu sana gösterdim, bir daha görecek değilsin" dedi. O anda o ademe baktım göremedim. Ahmed'in bir kere duvarı yıkılmış idi. Şakirdlerinden birinin komşu duvarından biraz toprak alıp çamura kattığını gördüğünden Ahmed o şakirdini: "Bana yaramazsın" diye katından kovdu, duvarı ayrı çamurdan yaptı. Ahmed bin Hanbel' e sordular. "Tevekkül nedir?" "Allah'ı bilmek ve Rezzaklığına itimat edip inanmaktır" dedi. "Rıza nedir" Dedi ki: "Kendinin bütün işlerini Hak'ka ısmarlayıp hayır, şer ne gelirse razı ola." "Muhabbet nedir?" dediler: "Bunu Bişri Hafi'ye sorun, buna cevap veremem. O diridir ondan utanırım". Dedi. "Zühd nedir" dediler: "Üç türlüdür, evvel haramı terk eylemek, bu avam zühdü. İkincisi helalin de çoğunu terkeylemektir, bu hasların. Üçüncüsü nesneleri terkeylemek ki seni Allah'dan alıkor; bu da ariflerin zühdüdür. Ahmed bin Hanbel halk canını Hakka ısmarladı. Cenazesi götürülürken havadan kuşlar gelirler, kendilerini ol cenazeye vururlardı. O gün kırk Yahudi ve ateşperest zünnarlarını kesip Müslüman oldular. Muhammed bin Cerir Hazretleri der ki: Bir gece düşümde Hazreti gördüm. Hızlı giderdi. Bu ne gitmektir dedim, uçmağa giderim dedi. Allah Teala sana ne eyledi dedim? Rabbim beni yarlıgadı. Başıma taç, ayağıma altın nalın giydirdi ve buyurdu ki: "ya Ahmed bu onun içindir ki Kur'ana mahluk demedin." . Vefatı 241.

Ziyaret Kasri Arifan (tepeören) ...
19.09.2021 Tarihine Kadar Gavsi Sani K. S (menzil Şeyhi) Öglen Namazı ve ik...
Hazırlama tarihi: 13 / 09 / 2021

Hz Mehdi Alametleri...
Ahirzamanda, kıyâmetin kopmasına çok az bir zaman kala Allah-u Te&a...
Hazırlama tarihi: 25 / 03 / 2021

Şeyh Seyyid Gavsı Sani ElHüseyni...
Menzil Şeyhi Gavsı Sani Sultan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni 02.05....
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Şeyh Seyyid Muhammed Raşid ElHüse...
Şeyh Seyyid Muhammed Raşid El-Hüseyni  (1930 – 1993)  Abağ...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Şeyh Seyyid Abdülhakim ElHüseyni...
Şeyh Seyyid Abdülhekim El-Hüseyni Gavs-I Azam (KS) (1902 – 1972)...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Şeyh Ahmed El Haznevi...
Şeyh ahmed El-Haznevi (KS) (? – 1949)  Son devirde Suriye’de y...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Şeyh Muhammed Diyauddin...
Şeyh Muhammed Diyauddin (KS) (1859 – 1923)  Seydayi Tahi’nin o...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Şeyh Fethullah Verkanisi ...
Şeyh Fethullah Verkanisi (KS) (? – 1899)  On dokuzuncu yüzyıl...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Şeyh Abdurrahmani Tahi...
Şeyh abdurrahmani Tahi (KS) (1831 – 1886) On dokuzuncu yüzyılın b&uu...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Seyyid Sibgatullah Arvasi...
Seyyid Sıbğatullah arvasi Gavs-I Hizani (KS) (? – 1870)  Osmanl...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Şeyh Seyyid Taha ...
Seyyid Taha Hakkari (KS) (? – 1853) Seyyid Taha-yı Hakkari ha...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Seyyid Abdullah Hakkari ...
Şeyh Seyyid Abdullah Hakkari (K.S) [ Hakkâri’de Bir Allah D...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Şeyh Mevlana Halid Bağdadi...
Şeyh Mevlana Halid-I Bağdadi (KS) (1770-1827)  Mevlana Halid-i Bağda...
Hazırlama tarihi: 27 / 02 / 2021

Şeyh Abdulhalık Gücdevani ...
Şeyh abdülhalık-I Gücdevani (KS) ( ? – 1220)   ...
Hazırlama tarihi: 26 / 02 / 2021

Şeyh Ahmed Faruki imam Rabbani (1...
Şeyh ahmedi Faruki imam-I Rabbani (KS) (1563 – 1624)   &nbs...
Hazırlama tarihi: 26 / 02 / 2021

Şah ı Nakşibendi (1318-1389)...
Şah ı Nakşibendi Hz. (K.S.) (1318-1389)     Evliyanın b&uum...
Hazırlama tarihi: 26 / 02 / 2021

Bir tarikatın iki yüzü...
Sevgili okurlarımız Yüz yıllardır islama ve müslümanlara hakaret...
Hazırlama tarihi: 25 / 02 / 2021

Ehlibeyt...
işte bu, Allah’ın, inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği...
Hazırlama tarihi: 25 / 02 / 2021

Üç aylar takvimi 2021...
2021 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021...
Hazırlama tarihi: 24 / 02 / 2021

Tasavvuf Dili...
Tasavvuf baştan sona kadar edeptir. Bu edeb, ilâhi emir ve yasaklara tesli...
Hazırlama tarihi: 19 / 02 / 2021

Önceki Konular

Önceki: imam Şafii
Sonraki: Davud Tahi
Naksibendi.com.tr

MENZİL ALTIN SiLSiLE
Naksibendi.com.tr

Naksibendi.com.tr

Naksibendi.com.tr

Site İçi Arama
Sepet
Sepetiniz boş.
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

İçerik Rss - İçerikler Rss - Gizlilik Politikası

19.09.2021 Tarihine Kadar Gavsi Sani K. S (menzil Şeyhi) Öglen Namazı ve ikindi Namazın dan Sonra Ziyaret Vermektedir.

 

Not:İlk defa gitmek isteyen ve tekrar tövbe tazelemek isteyenler google arama adresine kasri arifan külliyesi yazdık sonra yol tarifi ile gidebilir ziyaret tarihi ilerleyen günlerde değişiklik gösterebilir