Nakşibendi tarikatı, tasavvuf, menzil, zikir, Allah dostları, Gavsı Sani, ALTIN SiLSiLE - Nakşibendi Tarikatı - Nakşibendi Tarikatı Altın silsile, altın silsile menzil, sadat ı kiram efendilerimiz

Naksibendi.com.tr

ALTIN SiLSiLE

Şah ı Nakşibendi 

Şeyh Abdulkadir Geylani 

Abdülhalık Gücdevani 

imam ı Rabbani 

Mevlana Halid Bağdadi 

Seyyid Abdullah 

Seyyid Taha

Seyyid Sıbgatullah Arvasi 

Şeyh Abdurrahman-ı Tahi 

Şeyh Fethullah Verkanisi

Muhammed Diyauddin 

Şeyh Ahmed El Haznevi 

Abdulhakim El Huseyni  

Seyyid Muhammed Raşid 

Gavs-ı Sani 

ALTIN SiLSiLE

Altın Silsile

1. Hz. Muhammed Mustafa [sallallahu aleyhi vesellem]
2. Hz. Ebû Bekir es-Sıddîk [radıyallahu anh]
3. Selmân-ı Fârisî [radıyallahu anh]
4. Hz. Ebû Bekir’in [radıyallahu anh] torunu Kasım b. Muhammed [kuddise sırruhû]
5. İmam Cafer es-Sâdık [kuddise sırruhû]
6. Bâyezid-i Bistâmî [kuddise sırruhû]
7. Şeyh Ebü’l-Hasan Ali b. Cafer el-Harakânî [kuddise sırruhû]
8. Şeyh Ebû Ali Fazl b. Muhammed el-Fârmedî [kuddise sırruhû]
9. Şeyh Yusuf el-Hemedânî [kuddise sırruhû]
10. Şeyh Abdülhâlik-i Gucdüvânî [kuddise sırruhû]
11. Şeyh Ârif-i Rîvgerî [kuddise sırruhû]
12. Şeyh Mahmud İncîr Fağnevî [kuddise sırruhû]
13. Şeyh Ali Râmîtenî [kuddise sırruhû]
14. Şeyh Muhammed Baba Semmâsî [kuddise sırruhû]
15. Şeyh Seyyid Emîr Külâl [kuddise sırruhû]
16. Şeyh Muhammed Bahâeddin Şah-ı Nakşibend [kuddise sırruhû]
17. Şeyh Alâeddin Attâr [kuddise sırruhû]
18. Şeyh Yakub-i Çerhî [kuddise sırruhû]
19. Şeyh Ubeydullah Ahrâr [kuddise sırruhû]
20. Şeyh Muhammed Zâhid Kadı Semerkandî [kuddise sırruhû]
21. Şeyh Derviş Muhammed Semerkandî [kuddise sırruhû]
22. Şeyh Muhammed Hâcegî Emkenekî [kuddise sırruhû]
23. Şeyh Muhammed Bâkibillah [kuddise sırruhû]
24. İmâm-ı Rabbânî Şeyh Ahmed el-Fârûkî es-Sirhindî [kuddise sırruhû]
25. Şeyh Muhammed Ma‘sûm Urvetü’l-Vüskâ [kuddise sırruhû]
26. Şeyh Muhammed Seyfeddin [kuddise sırruhû]
27. Şeyh Seyyid Nur Muhammed el-Bedâûnî [kuddise sırruhû]
28. Şemseddin Habîbullah Mirza Mazhar Cân-ı Cânân [kuddise sırruhû]
29. Şeyh Abdullah ed-Dihlevî [kuddise sırruhû]
30. Şeyh Mevlânâ Halid el-Bağdâdî [kuddise sırruhû]
31. Şeyh Seyyid Abdullah Hakkârî [kuddise sırruhû]
32. Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkârî [kuddise sırruhû]
33. Şeyh Seyyid Sıbgatullah Arvâsî [kuddise sırruhû]
34. Şeyh Abdurrahman Tâhî [kuddise sırruhû]
35. Şeyh Fethullah Verkânisî [kuddise sırruhû]
36. Şeyh Muhammed Diyâeddin Nurşînî [kuddise sırruhû]
37. Şeyh Ahmed Haznevî [kuddise sırruhû]
38. Şeyh Seyyid Abdülhakim Bilvânisî [kuddise sırruhû]
39. Şeyh Seyyid Muhammed Râşid [kuddise sırruhû]
40. Şeyh Seyyid Gavsi Sani [kuddise sırruhû]

Kaynak: (Abdülmecîd Hânî, el-Hadâiku’l-Verdiyye, Altın silsile, Semerkand Yayınları)

GAVS-I SANİ (K.S.A.) HAZRETLERİ’NİN SEYYİDLİK ŞECERESİ

1.                SEYYİD İMAM HÜSEYİN(R.A.)

2.                SEYYİD İMAM ALİ (K.S.)

3.                SEYYİD ŞERAFEDDİN (K.S.)

4.             SEYYİD MUHAMMED EL-
MAĞFUR EBU      FİRAS (K.S.)

5.            SEYYİD MACEDDİN (K.S.)

6.             SEYYİD EBU FİRAS (K.S.)

7.            SEYYİD TACEDDİN (K.S.)

8.            SEYYİD MUHAMMED (K.S.)

9.            SEYYİD FELLAH (K.S.)

10.        SEYYİD EBU FİRAS (K.S.)

11.        SEYYİD KEMALEDDİN (K.S.)

12.        SEYYİD KASIM (K.S.)

13.        SEYYİD CAFER (K.S.)

14.        SEYYİD İDRİS (K.S.)

 

15.          SEYYİD KASIM (K.S.)

16.          SEYYİD TACEDDİN (K.S.)

17.          SEYYİD ALİ (K.S.)

18.          SEYYİD MAHMUD (K.S.)

19.          SEYYİD HASAN (K.S.)

20.          SEYYİD HALİL (K.S.)

21.          SEYYİD ALİ (K.S.)

22.          SEYYİD SAİD EBUL-HAYR (K.S.)

23.          SEYYİD HACE EBU TAHİR (K.S.)

24.          ŞEYH SEYYİD KAL (K.S.)

25.          SEYYİD TAHİR (K.S.)

26.          SEYYİD MARUF (K.S.)

27.          SEYYİD MUHAMMED (K.S.)

28.          SEYYİD ABDULHAKİM (K.S.)

29.          GAVS-I SANİ ABDULBAKİ (K.S.A.)

Naksibendi.com.tr

SAYFA BEGENİ

Semerkand Abonelik

Beşir Derneği

Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Site İçi Arama
Üye İşlemleri
Kullanıcı adı
Şifre

İçerik Rss - Haberler Rss